Stockholm 08-720 50 00     Uppsala 018-24 78 00                    

Om Jordiska

För sju år sedan startade jag en annorlunda begravningsbyrå.
Jag ska förklara varför.

Vid en kyrklig begravning följer man en religiös ritual som det inte går att ändra på, och som är densamma för alla.

Vid en borgerlig begravning finns det ingen speciell ritual.
Här kan ceremonin utformas och genomföras precis på det sätt
som de efterlevande vill, eller som den avlidne själv önskat.

När jag startade Jordiska Begravningsbyrån hade jag därför
bestämt mig redan från början:

Jag ska bara arbeta med borgerliga begravningar med personliga ceremonier där berättelsen om den bortgångnes liv
får ta större plats än ritualerna för döden.

Eftersom varje människa är unik och har sin egen livshistoria får
därför varje begravning hos oss sitt eget personliga uttryck
– i valet av lokal, utformningen av ceremonin och
i de minnestal och personporträtt
som jag tillsammans med de anhöriga skriver.

Därför kommer Jordiska begravningsbyrån alltid vara en liten begravningsbyrå där det finns tid för samtal, minnen och eftertanke.
Där begravningen inte bara blir ett avsked
utan också en hjälp att gå vidare i livet.

       
 // Sara Pellving, 
             begravningsförrättare, begravningsentreprenör
              handledare sorgbearbetning
             JORDISKA – Borgerliga begravningsbyrån


Födelsen är livets början och döden är livets slut.
Vårt jordeliv är lika naturligt som växternas och djurens.
I sorgen efter en person som dött har vi varandra,
vi kan mötas, samtala och reflektera.
Jordiska skriver ett unikt minnestal.
Det blir en sista gåva till den som har levat och
till er som lever kvar med saknaden.

Jorden har två betydelser i svenska språket,
jorden som brukas, där gräset växer och
som ger liv till djuren, växterna och träden.
Jorden betyder också vår planet,
jorden där vi alla lever.

Jag tycker att det är ett fantastiskt perspektiv;
att vi kan böja oss ner och känna på den bruna jorden,
som är en del av hela vår planet, vårt ursprung.
Allt hänger samman,
vårt kulturarv och
vår själva existens.

Med vänliga hälsningar
Sara Pellving, begravningsförrättare

Kontakta oss

Skicka
  • Jordiska - Borgerliga begravningsbyrån i Stockholm och Uppsala