Stockholm 08-720 50 00     Uppsala 018-24 78 00                    

Vad tyckte du om Jordiska?

Det bästa var ditt bemötande, då vågade vi berätta om våra minnen.
Vi kände att vi trivdes med dig.
Det var bra att du kunde träffa både mig och min mans dotter.
Du var bra på att lyssna och att fråga.

Du gjorde väldigt mycket extra, du pratade också med en syster,
en kusin och en chef till min man.
Det kändes väldigt viktigt för att få med alla bitar.
Jag ville att det färdiga resultatet skulle bli en helhet, som tog in hela personen.
Det var arbetslivet, syskonen, ja att alla delar av livet fanns med i minnestalet.

Om minnestalet…

Jag tyckte att de som var med på begravningsceremonin kände igen min make.
Många satt och smålog. Det lockade fram många glada minnen. Det var skönt.
Minnestalet visade vem min make var.
Det kändes varmt och positivt.

Jag tyckte innehållet handlade om min make
– inte om döden och så – utan om honom.
Det var formen på det också, den tyckte jag om, att det var lugnt och naturligt.
Det var mer som att prata om honom istället för att göra någon speciell uppvisning. 
Det kändes som att prata om min make liksom.

Vad oroade du dig för?

På förhand undrade vi hur en borgerlig begravning går till.
Man har någon bild av att det måste vara någon typ av tågordning.
Kyrkan har någon typ av ritual.
Och så gör man det och så gör man det.

Men så var det inte med dig.
Istället blev allt i en naturlig följd. Vi tog allt bit för bit.
Det fungerade precis lika bra att följa sitt eget sätt som att följa en strikt mall.
Jag tycker att du löste det jättebra.
Det kändes väldigt skönt.

Och vi fick väldigt bra respons från alla som var med på begravningen.
Jag tror att alla tyckte att det var skönt att begravningen blev mer som en naturlig samvaro och inte ett uppstyltat program. 

Hur var det att ha hembesök?

Det var bra med hembesök!
Det kändes som att vi gjorde allt i lugn och ro.
Det var skönt för mig att vi var flera som träffades.

Det är väldigt svårt man sitter där några timmar
och så ska man få en rättvisande och balanserad bild
av en person som är så väldigt mycket.
Du lyssnade och frågade mer.
Det ledde till att det blev en helhetsbild.
Alla olika delar av min make var med.

Om besöket på bårhuset/visningen

Att du var med när vi träffade min make i kistan
i visningsrummet gjorde att vi inte var nervösa.
Istället kändes det så himla positivt
och det berodde jättemycket på dig.

// Åse Ek, anhörig maka, Enskede


Kontakta oss

Skicka
  • Jordiska - Borgerliga begravningsbyrån i Stockholm och Uppsala